ПУБЛІЧНА ОФЕРТА ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ (УГОДА КОРИСТУВАЧА)

Цей документ є офіційною пропозицією (офертою) Товариства з обмеженою відповідальністю «НК УКРАЇНА», код ЄДРПОУ: 41417594, місцезнахоження: 01004, м. Київ, Бессарабська площа, будинок 9/1 Б, офіс 4 для фізичних осіб - підприємців та юридичних осіб, що є суб’єктами господарювання в сфері житлово-комунальних послуг(управителі (ТОВ, ФОП), ОСББ, ЖБК) укласти Угоду про надання інформаційних послуг, що опублікована на сайті: https://djek.org/ та на зазначених нижче умовах -

Відповідно до Цивільного кодексу України (ст. ст. 633, 634, 641) цей документ є публічною офертою та договором приєднання.

Відповідно до ст. 638 Цивільного кодексу України, в разі прийняття викладених в Оферті (Угоді) умов суб’єктами господарювання в сфері житловокомунальних послуг (управителі (ТОВ, ФОП), ОСББ/ЖБК), а саме акцепту цієї Оферти (Угоди) шляхом проведення відповідної реєстрації облікового запису та ознайомлення з такою офертою на сайті: https://djek.org, такі суб’єкти господарювання стають Користувачами (акцепт Оферти рівнозначний укладенню Угоди на умовах, викладених в Оферті) інформаційних послуг на зазначених нижче умовах та тих, що опубліковані на сайті https://djek.org

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

 • 1.1. Ця Оферта (Угода) є обов'язковим до виконання юридичним документом, в рамках і на умовах якого Користувач та/ або Відвідувач має право використовувати Портал та/або його контент (інформаційне наповнення, функції, сервіси, тощо).
 • 1.2. Відповідно до цієї Оферти (Угоди) ТОВ «НК УКРАЇНА» зобов'язується надати Користувачеві інформаційні послуги (здійснити певні дії або здійснити певну діяльність), пов'язані з функціонуванням Порталу, забезпечення доступу до його інформаційного наповнення, функцій, сервісів, а також забезпечення функціонування такого Порталу та його сервісів.
 • 1.3. У розумінні даної Оферти (Угоди) використовуються такі терміни та визначення:
  • Адміністратор - Товариство з обмеженою відповідальністю «НК УКРАЇНА», код ЄДРПОУ: 41417594, місцезнахоження: 01004, м. Київ, Бессарабська площа, будинок 9/1 Б, офіс 4.
  • Портал (Портал Адміністратора) - комплекс гіпертекстової інформації, програмних, інформаційних засобів, логічно пов'язаних між собою, оформлених у вигляді окремих сторінок і доступних в мережі Інтернет. Під Порталом в Оферті (Угоді) розуміється веб-сайт, розташований в мережі Інтернет за адресами https://djek.org/.
  • Відвідувач – користувач мережі Інтернет, що зайшов на Портал, але не зареєструвався в якості Користувача з відповідним статусом.
  • Користувач - -- суб’єкт господарювання, в сфері житлово-комунальних послуг (управитель (ТОВ, ФОП), ОСББ/ЖБК) який, ознайомившись з цією Офертою (Угодою) зареєстрував на Порталі обліковий запис зі статусом «Управитель».
  • Управитель – фізична особа - підприємець або юридична особа - суб’єкт підприємницької діяльності, що за договором із співвласниками забезпечує належне утримання та ремонт спільного майна багатоквартирного будинку і 2 прибудинкової території, належні умови проживання і задоволення господарськопобутових потреб співвласників такого будинку, а також яка з метою надання відповідних послуг, належним чином пройшла реєстрацію на Порталі в статусі «Управитель» та прийняла умови даної Оферти (Угоди), шляхом її акцептування.
  • ОСББ - юридична особа, створена власниками квартир та/або нежитлових приміщень багатоквартирного будинку для сприяння використанню їхнього власного майна та управління, утримання і використання спільного майна, що належним чином пройшла реєстрацію на Порталі в статусі «Управитель» та прийняла умови даної Оферти (Угоди), шляхом її акцептування.
  • Житлово-будівельний кооператив (ЖБК) юридична особа, утворена фізичними та/або юридичними особами (членами кооперативу), які добровільно об'єдналися на основі об'єднання їх майнових пайових внесків для участі в будівництві або реконструкції житлового будинку (будинків) і наступної його (їх) експлуатації, що належним чином пройшла реєстрацію на Порталі в статусі «Управитель» -
  • Житель - фізична, фізична особа - підприємець, юридична особа зареєстрована на Порталі - зі статусом «Житель», що є власником, співвласником, орендарем, суборендарем жителем, житлового або нежитлового приміщення багатоквартирного будинку, якому надаються послуги суб’єктом господарювання в сфері житлово-комунальних послуг(управителі (ТОВ, ФОП), ОСББ/ЖБК), що є Користувачем згідно даної Оферти (Угоди) та надає відповідні послуги з використанням сервісів Порталу Адміністратора.
  • Контент – інформаційне оформлення Порталу, що включає в себе в тому числі, але не виключно: текст, програми, музику, звуки, фотографії, графічні зображення, відео, повідомлення та інші матеріали.
  • Реєстрація облікового запису - юридично значимі дії Користувача, усвідомлено і добровільно вчинені ним на Порталі, пов'язані з внесенням достовірних персональних даних, а також вираження їм своєї згоди із запропонованою до ознайомлення Офертою (Угодою). Процедура реєстрації на Порталі вважається завершеною з натисканням Користувачем кнопки "Реєстрація".
 • 1.4. Користувач зобов'язується не використовувати Портал та розміщений на його сторінках Контент для цілей, що суперечать законодавству України, Оферті (Угоді), правам і законним інтересам Адміністратора Порталу та/або інших користувачів або третіх осіб, основам правопорядку та/або моральності.
 • 1.5. Користувач приймає на себе всі ризики і наслідки, пов'язані з: отриманням та/або розміщенням інформації в мережі Інтернет; взаємодією з використанням засобів Порталу з іншими Користувачами, особами зареєстрованими зі статусом «Житель» та іншими особами; використанням Порталу та/або контенту.
 • 1.6. Адміністратор не є виконавцем робіт чи надавачем послуг у взаємовідносинах, що склались між Користувачем (управитель (ТОВ, ФОП), ОСББ/ЖБК) та зареєстрованою на Порталі Адміністратора особою зі статусом «Житель», якій надаються послуги таким Користувачем з використанням сервісів Порталу Адміністратора, в тому числі, в розумінні Цивільного кодексу України, Закону України «Про захист прав споживачів», Закону України «Про житлово-комунальні послуги».

  Всі претензії щодо надання таких послуг, розгляду звернень, в тому числі в частині строків надання послуг, якості, кількості та інших умов, можуть 3 пред'являтися виключно до відповідного Користувача (управитель (ТОВ, ФОП), ОСББ/ЖБК) яким такі послуги надаються.

 • 1.7. Адміністратор не є особою, яка здійснює прийняття та /або передачу грошових коштів, що з використанням сервісів Порталу Адміністратора перераховуються зареєстрованими особами зі статусом «Житель», як оплата за послуги, які надаються Користувачем (управитель (ТОВ, ФОП), ОСББ/ЖБК); не здійснює розгляд претензій від таких осіб, що пов'язані з такими послугами та не здійснює повернення грошових коштів за такими послугами.
 • 1.8. Адміністратор не несе відповідальності за інформацію, відповіді на питання, звернення, будь-які інші коментарі та/або судження Користувачів, осіб зі статусом «Житель» та інших осіб, що користуються Порталом Адміністратора відповідно до умов Оферти (Угоди). Користувач застосовує інформацію, що розміщується на Порталі, виключно для своїх потреб та/або при вирішенні питань третіх осіб виключно на свій власний розсуд і на свій ризик, приймаючи всю відповідальність за це на себе.
 • 1.9. Реєструючи обліковий запис та натискаючи кнопку «Реєстрація» Відвідувач висловлює свою беззастережну згоду з цією Офертою (Угодою) та отримує статус Користувача. У разі незгоди Відвідувача, що бажає отримати статус Користувача, з цією Офертою (Угодою), а так само при його нездатності (або небажанні) зрозуміти юридичний сенс тих чи інших положень цього документу, такий Відвідувач не має права реєструватись на Порталі в якості Користувача та отримувати статус «Управитель». Адміністратор має право відмовити такому Користувачу в реєстрації, а щодо зареєстрованих Користувачів – видалити їх облікові записи.
 • 1.10. Адміністратор зберігає за собою право змінювати Оферту (Угоду) в будьякий час без будь-якого спеціального повідомлення, нова редакція Оферти (Угоди) та/або всі їх невід'ємні частини, які зазнали змін, вступають в силу з моменту опублікування на Порталі, якщо інший строк набрання чинності змінами не визначений Адміністратором при їх опублікуванні. Чинна редакція Оферт (Угоди) і всіх його невід'ємних частин завжди знаходиться на Порталі в публічному доступі за адресами: https://djek.org
 • 1.11. Якщо Користувач продовжує користуватися послугами Порталу після публікації змін до Оферт (Угоди), вважається, що Користувач тим самим приймає зміни їх умов.

 

2. УМОВИ КОРИСТУВАННЯ

 

 • 2.1. Користувачем Порталу згідно даної Оферти (Угоди) є суб’єкт господарювання в сфері житлово-комунальних послуг (управителі (ТОВ, ФОП), ОСББ/ЖБК), що акцептував дану Оферту шляхом проведення відповідної реєстрації облікового запису та ознайомився з такою офертою на сайті: https://djek.org(акцепт Оферти рівнозначний укладенню Угоди на умовах, викладених в Оферті).
 • 2.2. Використовувати ресурси Порталу, зокрема публічну сторінку Порталу і доступ до Особистого кабінету Користувача, які вимагають попередньої реєстрації, може кожен, хто зареєструється в установленому порядку, та отримає унікальний обліковий запис. Для реєстрації Користувач зобов'язується надати достовірну і повну інформацію про себе з питань, пропонованих у формі реєстрації, і підтримувати цю інформацію в актуальному стані. Якщо Користувач не надає інформацію, надає недостовірну інформацію або у Адміністратора є підстави вважати, що надана Користувачем інформація неповна або недостовірна, Адміністратор має право на свій розсуд відмовити в реєстрації, заблокувати або 4 видалити обліковий запис Користувача, відмовити Користувачеві в використанні своїх сервісів або їх окремих функцій .
  • 2.2.1. Реєстрація на Порталі в статусі «Управитель» здійснюється Користувачем шляхом заповнення відповідної форми реєстрації на Порталі. По завершенні процесу реєстрації Користувач отримує сервісне повідомлення на вказану ним адресу електронної пошти, що містить його логін і пароль. Надання Управителю доступу до окремих функцій (сервісів) Порталу може здійснюватися на підставі окремого договору Управителя з Адміністратором
 • 2.3. Користувач самостійно несе повну відповідальність за безпеку (стійкість до вгадування або «злому») і конфіденційність свого пароля, а також за кожну дію, яке виконується на Порталі під його логіном і паролем. Користувач зобов'язаний негайно повідомити Адміністратора про будь-який випадок несанкціонованого доступу до сервісів Порталу з використанням облікового запису Користувача та / або про будь-яке порушення (підозри про порушення) конфіденційності свого пароля. Адміністратор не несе відповідальності за злом облікового запису та будьякі наслідки, викликані таким зломом.
 • 2.4. У випадку втрати логіна та/або пароля, Користувач має повідомити про це Адміністратора та відновити доступ до облікового запису шляхом підтвердження відповідної реєстрації кодовим словом та отримання від Адміністратора нового логіну та/або паролю доступу до облікового запису Користувача.
 • 2.5. Проведення Користувачем відповідної реєстрації в порядку і на умовах визначених даною Угодою надає доступ до наступного функціоналу та сервісів Порталу:
  • - спеціалізовані Telegram та Viber канали для кожного будинку Користувача;
  • - інтернет-сторінка Користувача;
  • - інтернет-сторінка кожного будинку;
  • - функція опитувань жителів (для проведення зборів);
  • - особисті кабінети мешканців з квитанціями за послуги і можливістю оплат для підвищення рівня платежів;
  • - функції зворотного зв'язку з мешканцями, електронні звернення;
  • - розсилка повідомлень і оголошень Клієнтам, що зареєстровані на Порталі Адміністратора і яким надаються послуги Користувачем
  • - оn-line заявки на виклик майстра;
  • - форум Користувачів для можливості обміну досвідом між Користувачами різних міст;
  • - Додаткові сервіси та пропозиції для Користувачів
 • 2.6. Портал може містити Контент, послуга доступу до якого може надаватись на платній основі.
 • 2.7. Доступ до платного Контенту надається лише після оплати послуги доступу, за допомогою методів оплати, що визначені Адміністратором Порталу. Адміністратор Порталу не збирає та не обробляє будь-яку банківську та/або фінансову інформацію, пов’язану з придбанням доступу до Контенту. Всі розрахунки проводяться Користувачами за допомогою веб-інтерфейсів фінансових установ, що мають право надавати відповідні послуги.
 • 2.8. Кошти, перераховані в якості оплати послуги доступу до Контенту повертаються платнику таких коштів лише після погодження такого повернення з Адміністратором Порталу та за умови, якщо платник таких коштів не скористався послугою доступу до Контенту.
 • 2.9. Управитель усвідомлює і погоджується, що інформація, яка розміщується ним в аккаунті Користувача, доступна для ознайомлення іншим відвідувачам Порталу та Жителям які отримують послуги від Управителя.
 • 2.10. Всі матеріали, які є частиною вмісту Порталу (далі - контент), захищені авторським правом і охороняються відповідно до законодавства України.
 • 2.11. При повному або частковому передрукуванні матеріалів Порталу посилання на Портал є обов'язковим. При повному або частковому відтворенні в Інтернеті гіперпосилання на Портал є обов'язковим.

 

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

 

 • 3.1. Користувач розуміє і визнає, що відповідальність за всю інформацію, дані, текст, програми, музику, звуки, фотографії, графічні зображення, відео, повідомлення та інші матеріали («контент»), розміщені із застосуванням функцій (сервісів) Порталу, несе особа, яка створила (розмістила) цей контент. Це означає, що Користувач, а не Адміністратор, несе повну відповідальність за контент, який Користувач завантажує, відправляє, передає або створює іншим чином доступним за допомогою Порталу.
 • 3.2. На Порталі забороняється розміщувати:
  • 3.2.1. Заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади; заклики до зміни адміністративних меж чи державного кордону України, порушення порядку, встановленого Конституцією України; заклики до погромів, підпалів, знищення майна, захоплення будівель чи споруд, насильницького виселення громадян; заклики до агресії або до розв'язування воєнного конфлікту.
  • 3.2.2. Нецензурні прямі та непрямі образи на будь-чию адресу, в тому числі, засновані на етнічної, расової або релігійної приналежності, а також висловлювання, що носять шовіністичний або політичний характер.
  • 3.2.3. Будь-яка образлива поведінка по відношенню до інших Користувачів Порталу.
  • 3.2.4. Висловлювання, метою яких є навмисне провокування різкої реакції інших Користувачів Порталу.
  • 3.2.5. Розміщення Користувачем реклами, а також повідомлень, які не несуть інформаційного навантаження і не стосуються тематики Порталу
  • 3.2.6. Будь-які дії, які прямо заборонені чинним законодавством України.
 • 3.3. Користувач має право надати на розгляд Адміністратору свої побажання або пропозиції щодо поліпшення роботи Порталу.
 • 3.4. Користувач визнає і погоджується з тим, що Адміністратор має доступ до всього контенту на Порталі.
 • 3.5. Користувач зобов’язаний:
  • 3.5.1. використовувати Портал тільки в законних цілях, дотримуватися чинного законодавства України.
  • 3.5.2. не - вчиняти дій, які впливають на нормальну роботу Порталу і є його несумлінним використанням. Користувач зобов'язується не використовувати будьякі пристрої, програми, процедури, алгоритми і методи, автоматичні пристрої або еквівалентні ручні процеси для доступу, придбання, копіювання або відстеження змісту Порталу.
  • 3.5.3. не здійснювати дій, спрямованих на отримання доступу до чужого особистого профілю / облікового запису, шляхом підбору логіна і пароля, злому або інших дій.
  • 3.5.4. не використовувати самостійно або із залученням третіх осіб можливості Порталу з метою, які можуть бути кваліфіковані, як порушення прав третіх осіб на об'єкти інтелектуальної власності, недобросовісна конкуренція, інше порушення чинного законодавства України. Користувач не має права використовувати інформацію Порталу для особистих некомерційних цілей.
  • 3.5.5. надати за запитом Адміністрації додаткову інформацію, яка має безпосереднє відношення до наданих ним даних.
  • 3.5.6. Підтримувати надану Адміністратору інформацію в актуальному стані, у разі будь – яких змін, невідкладно повідомляти про це Адміністратора. Адміністратор не несе відповідності за несвоєчасно надану інформацію Користувачем.
  • 3.5.7. Користувач підтверджує, що вся інформація яка ним передається в електронному вигляді за допомогою даного Порталу для Жителів вважається правочинною та достовірною.
  • 3.5.8. Користувач розуміє що він несе відповідальність за достовірність наданої ним інформації, зокрема щодо нарахувань та об'єму наданих послуг, тощо.
  • 3.5.9. Користувач гарантує, що електронні дані в обліковому записі отримані через Портал, визнаються Користувачем такими ж правочинними, як і паперові.
  • 3.5.10. Користувач інформований та розуміє, що інформація яка міститься у Порталі, отримана від Жителів та саме відповідні суб'єкти несуть відповідальність за зміст та достовірність такої інформації.
 • 3.6. Права і обов'язки Адміністратора:
  • 3.6.1. Адміністратор визначає правила поведінки на Порталі і залишає за собою право вимагати від користувачів їх виконання.
  • 3.6.2. Адміністратор залишає за собою право вносити зміни в Оферту (Угоду) і в усі її невід'ємні частини (за наявності) без будь-якого спеціального повідомлення Користувача про такі зміни.
  • 3.6.3. Адміністратор залишає за собою право в будь-який час вносити зміни в інформацію, яка опублікована на Порталі.
  • 3.6.4. Адміністратор має право направляти Користувачу інформаційні повідомлення та проводити відповідні опитування, що стосуються користування Порталом
  • 3.6.5. Використовуючи Портал, Користувач автоматично надає Адміністратору свою згоду на отримання інформаційних повідомлень (а також будь – якого роду опитувань) від Адміністратора.
  • 3.6.6. Адміністратор залишає за собою право, на власний розсуд, частково або повністю обмежити та/або припинити доступ Користувача до Порталу у разі якщо Користувач порушує умови даної Оферти (Угоди).
  • 3.6.7. Адміністратор здійснює часткове або повне обмеження (видалення/блокування) доступу Користувача до Порталу в такому порядку:
   • 3.6.7.1. Обліковий запис Користувача блокується на строк один місяць, протягом якого обліковий запис та інші дані Користувача не видаляються, проте доступ до них стає неможливий для Користувача.
   • 3.6.7.2. Якщо протягом зазначеного вище строку підстави, за яких обліковий запис був заблокований будуть усунуті, доступ до зазначеного облікового запису поновлюється в обсязі, що існував на момент блокування (за винятком контенту, що порушує умови Оферти (Угоди) та/або чинного законодавства України
   • 3.6.7.3. якщо протягом зазначеного вище строку підстави, за яких обліковий запис був заблокований не будуть усунуті, обліковий запис буде видалений. З цієї миті відновлення облікового запису та будь-якої інформації, що його стосується, будуть неможливі.
  • 3.6.8. Адміністратор залишає за собою право в будь-який момент вимагати від Користувача підтвердження даних, зазначених під час реєстрації, і запитати у зв'язку з цим документи для підтвердження, ненадання яких, на розсуд Адміністратора, може бути прирівняне до надання недостовірної інформації та спричинити наслідки, передбачені п. 3.6.6 Оферти (Угоди).
 • 3.7. Адміністратор не несе відповідальності за достовірність інформації, опублікованої на Порталі Користувачами / або коректність висловлювань його Користувачів.
 • 3.8. Адміністратор має право розміщувати на Порталі будь-які матеріали або сервіси, в тому числі рекламні.
 • 3.9. Адміністратор має право доповнювати (змінювати) Портал платними послугами, інформація про вартість послуг, тарифи та правила надання таких послуг публікуються Адміністратором у відповідних розділах Порталу.
 • 3.10. Адміністратор не несе відповідальності за втрату Користувачем можливості доступу до свого облікового запису — облікового запису на сайті https://djek.org (втрату логіна, пароля, іншої інформації) та за наслідки передачі такої інформації, логіна і пароля третім особам. У разі заволодіння третьою особою логіном і паролем (іншою інформацією, що стосується доступу Користувача до Порталу) внаслідок їх втрати Користувачем або передачі такої інформації, логіна і пароля, прав на доступ до Порталу будь-якій третій особі, всю відповідальність за дії такої третьої особи після цього несе Користувач.

 

4. ІНТЕЛЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

 

 • 4.1. Завантажуючи в Портал інформацію Користувач, після її прийняття Адміністратором, відчужує всі виключні майнові права інтелектуальної власності на таку інформацію, розуміючи, що така інформація у сукупності з програмним забезпеченням Порталу складають об’єкт права інтелектуальної власності ТОВ «НК УКРАЇНА». Користувач передає виключне право Адміністратору на використання інформації, розміщеної на Порталі і виключне право на дозвіл або заборону використання такої інформації іншими особами в будь-якій формі будь-яким способом, в тому числі: 1. права на відтворення (пряме і/або непряме), публічну демонстрацію, публічний показ, публічне повідомлення, обнародування (повідомлення в ефір будь-яким способом), у тому числі з інформаційною, рекламною і будь-якою іншою метою; 2. права на дублювання; 3. публічне виконання і публічне сповіщення; 4. публічну демонстрацію і публічний показ; 5. права на переробку, адаптацію і будь-які інші зміни; права на використання Порталу/його частини; 6. права на будь-яке інше комерційне використання Порталу; 7. права на використання (зокрема публічно і зокрема в комерційних, рекламних цілях) зокрема під будь-яким фірмовим найменуванням, товарним знаком без вказівки на /Користувача.
 • 4.2. Будь-яке використання контенту Порталу без письмового дозволу Адміністратора заборонено, окрім випадків такого використання в порядку і на умовах передбачених даною Офертою (Угодою)
 • 4.3. Користувач, розміщуючи на Порталі інформацію, що належить йому на законних підставах, надає іншим користувачам невиняткове право на його використання шляхом перегляду, відтворення (в тому числі копіювання), переробку (у тому числі на виготовлення копій) та інші права в порядку і на умовах передбачених даною Офертою (Угодою), крім випадків, коли таке використання заподіює та/або може заподіяти шкоду охоронюваним законом інтересам правовласника.
 • 4.4. Будь-яке копіювання та розповсюдження такого типу публічного контенту як новини, статті, без згоди Адміністратора заборонено. Допускається цитування даного контенту з обов'язковим гіперпосиланням на сторінку публікації.
 • 4.5. Користувачам та третім особам забороняється будь-яке комерційне використання інформації, відтворення текстів чи їх фрагментів з метою комерційної реалізації права доступу до цієї інформації.

 

5. ГАРАНТІЇ

 

 • 5.1. Користувач гарантує Адміністратору, що на момент укладання цієї угоди йому належать всі виключні майнові права інтелектуальної власності та особисті немайнові права автора на інформацію, яка вноситься до Порталу визначені у статті 424 Цивільного кодексу України та статті 15 Закону України «Про авторське право і суміжні права».
 • 5.2. Користувач гарантує Адміністратору, що реалізація Адміністратором майнових прав інтелектуальної власності отриманих від Користувача за цією Угодою не порушить будь-чиїх законних прав, у тому числі авторських, суміжних, патентних прав, прав на торговельну марку, прав власності, а також не заподіює шкоди будь-чиїй честі, гідності, діловій репутації, а також відповідає чинному законодавству України.
 • 5.3. У випадку, якщо внаслідок порушення гарантій Адміністратору будуть виставлені або пред'явлені претензії і/або штрафи і/або позови і/або будь-які вимоги, Користувач зобов’язується задовольнити і врегулювати їх від власного імені та за свій рахунок і/або відшкодувати Адміністратору всі понесені у зв’язку з цим реальні збитки у розумінні п. 1 ч. 2 ст. 22 Цивільного кодексу України.
 • 5.4. Погоджуючись з умовами та приймаючи умови цієї Оферти (Угоди) шляхом її акцепту, Користувач засвідчує і гарантує Адміністратору, що:
  • - користувач вказав достовірні дані (в тому числі персональні дані Користувача) при реєстрації в якості Користувача в мережі Інтернет за адресою https://djek.org;
  • - користувач укладає (акцептує) дану Оферту (Угоду) добровільно, при цьому Користувач повністю ознайомився з умовами Оферти (Угоди) та повністю розуміє предмет Угоди (Оферти).
  • - користувач має всі права і повноваження, необхідні для укладення та виконання даної Оферти (Угоди).

 

6. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

 

 • 6.1. Персональними даними для цілей цієї Оферти (Угоди) розуміються відомості чи сукупність відомостей які були отримані Адміністратором та Користувачем (у зв’язку з виконанням даної Оферти (Угоди) (або надалі за текстом – «персональні дані»).
 • 6.2. Адміністратор та Користувач (управителі) зобов’язуються обробляти (в тому числі, використовувати, зберігати, систематизувати, накопичувати, тощо) (надалі за текстом – «обробка») персональні дані виключно з метою виконання своїх зобов’язань, що випливають з цієї Оферти (Угоди), або з метою реалізації будь-яких дій, що вимагаються відповідно до чинного законодавства України.
 • 6.3. Адміністратор та Користувач зобов’язуються здійснювати обробку персональних даних у відповідності з вимогами щодо обробки персональних даних, встановлених чинним законодавством України, зокрема, Законом України «Про захист персональних даних».
 • 6.4. Користувач відповідно до ЗУ «Про захист персональних даних» надає згоду Адміністратору, на передачу персональних даних третім особам для виконання умов відповідної Оферти (Угоди),за умови, що третя особа-одержувач зобов'язується здійснювати обробку персональних даних на тих самих умовах, що визначені у цьому розділі, та відповідно до чинного законодавства України.
 • 6.5. Розміщуючи на Порталі свої персональні дані, Користувач підтверджує, що робить це добровільно, а також те, що він добровільно надає їх Адміністратору для обробки та передачі третім особам відповідно до ЗУ «Про захист персональних даних». Якщо Користувач не згоден з викладеними вище умовами, то він не повинен реєструватися на Порталі або повинен негайно видалити свій - обліковий запис і використовувати Портал виключно для перегляду. Персональні дані не є предметом Оферти (Угоди).
 • 6.6. Адміністратор обробляє тільки ті персональні дані Користувача, які були розміщені їм на Порталі. Персональні дані Користувача обробляються за допомогою програмно-апаратних та технічних засобів Порталу.
 • 6.7. Метою обробки персональних даних Користувачів є складання Бази даних Користувачів Порталу для забезпечення функціонування Порталу і подальшого надання послуг Користувачам Адміністратором.
 • 6.8. Адміністратор має право використовувати технологію «Cookies». «Cookies» не містять конфіденційну інформацію і не передаються третім особам.
  • 6.8.1. Cookies, це файли, що містять ідентифікатор, який відправляється вебсервісом на веб-браузер та зберігається в ньому. Файли Cookies можуть бути «постійними» або «тимчасовими».
  • 6.8.2. Файли Cookies використовуються Адміністратором для аналізу використання Порталу, а саме: які сторінки Користувачі відвідують найчастіше, для обробки помилок на окремих сторінках Порталу.
  • 6.8.3. Вся інформація Cookies збирається та обробляється анонімно. Вона використовується лише для покращення роботи окремих елементів Порталу, а також Порталу вцілому.
  • 6.8.4. Користувачі мають змогу керувати файлами Cookies, що зберігаються на їх комп’ютерах. Під користуванням файлами Cookies слід розуміти їх блокування або видалення.

 

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

 

 • 7.1. За порушення умов даної Оферти (Угоди) Адміністратор та Користувач несуть відповідальність, встановлену даною Офертою (Угодою) та/або чинним законодавством України.
 • 7.2. Користувач в повному обсязі несе відповідальність за:
  • - зміст інформації, що зазначається під час реєстрації, зміст документів, що завантажуються та пересилаються при використанні Порталу Адміністратора.
  • - достовірність та повноту відомостей, зазначених Користувачем при реєстрації в якості Користувача і достовірність гарантій і засвідчень Користувача.
  • - свої дії, які вчиняються ним під час використання Порталу Адміністратора, та дії осіб, які вчиняються від його імені з використанням його даних персональної ідентифікації.
 • 7.3. Користувач зобов'язується своїми силами і за свій рахунок вирішувати спори і врегулювати претензії третіх осіб щодо розміщеної/відправленої/отриманої інформації та/або документів, або відшкодувати збитки (включаючи судові витрати), завдані Адміністратору в зв'язку з претензіями та позовами, підставою пред'явлення яких стало розміщення/відправлення/отримання інформації та/або документів Користувача.
 • 7.4. Адміністратор не несе відповідальність за будь-які помилки, упущення, переривання, дефекти і затримки в обробці або передачі даних, збої в лініях зв'язку, знищення будь-якого обладнання, неправомірний доступ третіх осіб до Порталу, що стали причиною обмеження доступу Користувача до Порталу або його сервісів. Адміністратор не відповідає за будь-які технічні збої або інші проблеми будь-яких телефонних мереж або служб, комп'ютерних систем, серверів або провайдерів, комп'ютерного або телефонного обладнання, програмного забезпечення, збоїв сервісів електронної пошти або скриптів з технічних причин, за нормальне функціонування і доступність окремих сегментів мережі Інтернет і мереж операторів електрозв'язку, задіяних при здійсненні доступу Користувача до Порталу та його сервісів.
 • 7.5. Адміністратор не відповідає за відповідність Порталу цілком або його частин очікуванням Користувача, безпомилкову та безперебійну роботу Порталу, припинення доступу Користувача до Порталу, а також за збереження логіна і пароля Користувача, що забезпечують доступ до Порталу, з причин, пов'язаних з технічними збоями апаратного або програмного забезпечення Адміністратора, і не відшкодовує Користувачу будь-які пов'язані з цим збитки.
 • 7.6. Адміністратор не несе відповідальність перед Користувачем або будьякими третіми особами за будь-які прямі та / або непрямі збитки, включаючи упущену вигоду або втрачені дані, шкоду честі, гідності або діловій репутації, понесені у зв'язку з використанням ним Порталу, або неможливості його використання, або несанкціонованого доступу до комунікацій Користувача третіх осіб.
 • 7.7. Адміністратор не несе відповідальності за втрату Користувачем можливості доступу до свого облікового запису — облікового запису на сайті https://djek.org (втрату логіна, пароля, іншої інформації) та за наслідки отримання третіми особами логіна, пароля та іншої інформації, що забезпечує доступ Користувача до Порталу
 • 7.8. Адміністратор залишає за собою право видаляти розміщену на Порталі інформацію та робити технічні і юридичні заходи для припинення доступу до Порталу Користувачів, що створюють проблеми у використанні Порталу іншими Користувачів та особами, які користуються таким Порталом відповідно до умов Оферти (Угоди), а також будь-яких недобросовісних дій з їх боку, які порушують вимоги Оферти (Угоди). При цьому таке блокування відбувається на розсуд Адміністратора без наступного повідомлення таких Користувачів.
 • 7.9. Адміністратор Порталу не несе відповідальності за:
  • 7.9.1. Затримки або збої в процесі здійснення операції, що виникли внаслідок непереборної сили, а також будь-якого випадку негараздів у телекомунікаційних, комп’ютерних, електричних та інших суміжних системах.
  • 7.9.2. Дії систем переказів, банків, платіжних систем і за затримки, пов’язані з їх роботою.
  • 7.9.3. Належне функціонування Порталу, якщо Користувач та інші особи, які користуються таким Порталом відповідно до умов Оферти (Угоди) не мають необхідних технічних засобів для його використання, а також не несе жодних зобов’язань щодо забезпечення користувачів такими засобами.
 • 7.10. У разі пред'явлення третіми особами, в тому числі іншим Користувачем, претензій до Адміністратора, пов'язаних з використанням Користувачем сервісів Порталу, Користувач зобов'язується своїми силами і за свій рахунок урегулювати розміщення в ній інформації з третіми особами, захистивши Адміністратора від можливих збитків і розглядів, або виступити на стороні Адміністратора в таких розглядах, а також відшкодувати збитки Адміністратора (включаючи судові витрати), завдані їй у зв'язку з претензіями і позовами, пов'язаними з розміщенням матеріалів і / або діяльністю Користувача на Порталі.

 

8. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

 

 • 8.1. Адміністратор та Користувач звільняються від визначеної цією Офертою (Угодою) та (або) чинним в Україні законодавством відповідальності за повне чи часткове порушення даної Оферти (Угоди), якщо доведе, що таке порушення сталося внаслідок дії форс-мажорних обставин, визначених у цій Оферті (Угоді), за умови, що їх настання було засвідчено у визначеному цією Офертою (Угодою) порядку. Достатнім доказом дії таких обставин та терміну їх дії є документ, виданий Торгово-промисловою палатою України.
 • 8.2. Під форс-мажорними обставинами у цій Оферті (Угоді) розуміється непереборна сила.
  • 8.2.2. Під непереборною силою у цій Оферті (Угоді) розуміються будь-які надзвичайні події зовнішнього щодо Адміністратора та Користувача характеру, які виникають без їх вини, поза їх волею або всупереч волі чи бажанню Адміністратора та Користувача, і які не можна за умови вжиття звичайних для цього заходів передбачити та не можна при всій турботливості та обачності відвернути (уникнути), включаючи (але не обмежуючись) загроза війни, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, включаючи але не обмежуючись ворожими атаками, блокадами, військовим ембарго, дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, дії суспільного ворога, збурення, акти тероризму, диверсії, піратства, безлади, вторгнення, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, введення комендантської години, карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, експропріація, примусове вилучення, захоплення підприємств, реквізиція, громадська демонстрація, блокада, страйк, аварія, протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту, регламентовані умовами відповідних рішень та актами державних органів влади, закриття морських проток, ембарго, заборона (обмеження) експорту/імпорту тощо, а також викликані винятковими погодними умовами і стихійним лихом, а саме: епідемія, сильний шторм, циклон, ураган, торнадо, буревій, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки, замерзання моря, проток, портів, перевалів, землетрус, блискавка, пожежа, посуха, просідання і зсув ґрунту, інші стихійні лиха тощо. а також видання заборонних або обмежуючих нормативних актів органів державної влади чи місцевого самоврядування, інші законні або незаконні заборонні чи обмежуючі заходи названих органів, які унеможливлюють виконання Адміністратором та/або Користувачем умов цієї Оферти (Угоди) або тимчасово перешкоджають такому виконанню.
 • 8.3. Адміністратор або Користувач для якого склалась неможливість виконання зобов’язань за даною Офертою (Угодою), повинен негайно сповістити Адміністратора або Користувача про виникнення таких обставин, а у випадку коли форс-мажорні обставини унеможливлюють негайне повідомлення про зазначені обставини, таке повідомлення здійснюється не пізніше ніж на наступний день з моменту виникнення такої можливості з наданням відповідних підтверджуючих доказів, визначених даною Офертою (Угодою).
 • 8.4. Адміністратор або Користувач, який не сповістив або несвоєчасно сповістив Адміністратора або Користувача про настання чи закінчення таких обставин, повинен у повному обсязі відшкодувати Адміністратору або Користувачу збитки, завдані таким порушенням.
 • 8.5. Належним доказом наявності обставин непереборної сили та періоду їх дії буде служити довідка, видана Торгово-Промисловою Палатою України або іншими компетентними на це органами України. Адміністратор або Користувач, що не виконав своїх зобов’язань за цією Офертою (Угодою) у зв’язку із такими обставинами, зобов’язаний надати таку довідку Адміністратору або Користувачу
 • 8.6. Адміністратор або Користувач який прострочив виконання своїх зобов’язань до моменту виникнення форс-мажорних обставин, позбавляється права посилатися на такі обставини, як підставу для звільнення від відповідальності за невиконання цих зобов’язань.
 • 8.7. У разі якщо форс-мажорні обставини тривають більше шістдесяти календарних днів, Адміністратор або Користувач можуть виступити з ініціативою про розірвання даної Оферти (Угоди).

 

9. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

 

 • 9.1. У випадках виникнення розбіжностей і суперечок через невиконання або неналежного виконання Оферти (Угоди) або у зв'язку з ними, сторони будуть вживати всіх заходів для їх врегулювання шляхом переговорів.
 • 9.2. При неможливості вирішення спору шляхом переговорів, спори підлягають розгляду та вирішенню в судовому порядку відповідно до чинного законодавством України.

 

10. СТРОК ДІЇ, ЗМІНИ ТА ПРИПИНЕНЯ УМОВ ОФЕРТИ (УГОДИ)

 

 • 10.1. Оферта (Угода) набуває чинності з моменту її розміщення на Порталі в мережі Інтернет за адресою:https://djek.org і є безстроковою.
 • 10.2. Адміністратор залишає за собою право вносити зміни в умови Оферти (Угоди), шляхом викладення нової редакції.
 • 10.3. У разі внесення змін до Оферти (Угоди), такі зміни вступають в силу з моменту розміщення зміненого тексту Оферти (Угоди) на Порталі в мережі Інтернет за адресою: https://djek.org/, якщо інший строк набрання чинності змінами не визначений додатково при такому розміщенні.
 • 10.4. Адміністратор вносить зміни в Оферту (Угоду) і в усі її невід'ємні частини (за наявності) без будь-якого спеціального повідомлення Користувача про такі зміни.
 • 10.5. Відповідні зміни в Оферті (Угоді) є обов’язковими для виконання Користувачем та не потребують додаткового узгодження.
 • 10.6. Продовження використання Порталу підтверджує, що Користувач висловив свою беззастережну згоду з новою редакцією Оферти (Угоди).
 • 10.7. Оферту (Угоду) може бути достроково розірвано:
  • - у будь-який час за згодою Адміністратора та Користувача шляхом укладення до даної Оферти (Угоди) додаткової угоди, скановані копії якої підписані уповноваженими особами Адміністратора та Користувача з проставленням печаток (у випадку використання), направляються засобами електронної пошти одне одному. Адміністратору на електронну пошту зазначену на Порталі, а Користувачу на електронну пошту зазначену при реєстрації
  • - за ініціативою Адміністратора втому числі в разі порушення Користувачем умов даної Оферти (Угоди) з обов’язковим направленням письмового повідомленням про таке розірвання засобами електронної пошти. Відповідне повідомлення направляється у вигляді сканованої копії паперової форми такого повідомлення підписаного уповноваженою особою Адміністратора з проставленням печатки (у випадку використання). на електронну пошту Користувача зазначену ним при реєстрації. У такому випадку Оферта (Угода) вважається розірваною з моменту отримання Користувачем відповідного письмового повідомлення.
 • 10.8. За наслідками розірвання Оферти (Угоди) Адміністратор видаляє аккаунт та обліковий запис Користувача.

 

11. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

 • 11.1. Адміністратор не несе відповідальності за будь-які збитки та / або незручності, які є результатом доступу або відсутності можливості доступу Користувача на Портал.
 • 11.2. Адміністратор не гарантує безпомилкове і безперервне функціонування Порталу
 • 11.3. Цей Портал створено і використовується відповідно до законодавства України.
 • 11.4. При вирішенні будь-яких спорів, що виникають у зв'язку з цим Порталом, застосовується чинне законодавство України.
 • 11.5. Документи, листи, електронні листи, в тому числі їх сканкопії, які відправляються поштою або електронною поштою Адміністратором Користувачу або Користувачу Адміністратором, мають повну юридичну силу, погоджують права та обов'язки для Адміністратора та Користувача, можуть бути представлені до судових інстанцій в якості належних доказів.
 • 11.6. Оферта (Угода) укладається на невизначений термін і поширює свою дію на всіх користувачів, які зареєструвалися на Порталі (створили обліковий запис), починаючи з моменту такої реєстрації.
 • 11.7. Ця Оферта (Угода) набуває чинності з моменту її розміщення на Порталі в мережі Інтернет за адресою: https://djek.org/.